Centre Logopèdic, Psicològic i Psicopedagògic
Català
Presentació
Les nostres bases
Objectius
Serveis
Com arribar
El nostre equip
El nostre centre
MESURES COVID-19
PRODISCAT - Enllaç
Notícies
Tinc dislèxia?
Històries d'èxit
Testimonis
Publicacions
Síndrome d'Asperger
Dia de la Logopèdia
La discalcúlia
La dislèxia
Dia de l'Autisme
Reed.Psicopedagògica
Dia de la Veu
El TDAH
Trastorn llenguatge
TEA
Intel·ligències
Símptomes dislèxia
Comunicació nadons
Servei d'orientació
Estiu 2020
Castellano
Sitemap


Visita núm.

 

 

LA DISLÈXIA. SÍMPTOMES D'ALERTA

 

 

 

 

La dislèxia és una dificultat inesperada en relació a altres habilitats cognitives. Es tracta d’una discapacitat d’aprenentatge, basada en el llenguatge, que es caracteritza per la dificultat per automatitzar la lectura mecànica i/o la comprensió lectora. Aquestes dificultats provenen d’una deficiència en el component fonològic del llenguatge que fa que sigui difícil utilitzar ell codi alfabètic per desxifrar la paraula escrita. 

 

La dislèxia és el trastorn d’aprenentatge amb més prevalença.

 

 

QUINS SÓN EL SÍMPTOMES D’ALERTA?

 

 4-5 anys

 • Pobre habilitat per a recordar seqüències i sèries 
 • Dificultat per anomenar els colors, les lletres i/o els números 
 • Dificultats per recordar el nom d’objectes coneguts
 • Retard en l’adquisició del llenguatge oral
 • Dificultats per articular determinats sons

 

6-8 anys

 • Dificultats per llegir i escriure 
 • Moltes faltes d’ortografia
 • Dificultats d’atenció
 • Dificultats per recordar els continguts escolars
 • Confusió de números
 • Dificultats per evocar paraules
 • Dificultats en l’aprenentatge de les seqüències automàtiques: dies de la setmana, estacions…
 • Confusions temporals: matí-tarda-nit, esmorzar-berenar, dinar-sopar..

 

9-11 anys

 • No li agrada llegir
 • Moltes faltes d’ortografia
 • Lectura lenta i/o amb errors
 • Dificultats en el càlcul mental ràpid
 • Dificultats per aprendre les taules de multiplicar
 • Dificultats per apuntar a l’agenda els deures
 • Dificultats d’organització i planificació
 • Gran dependència de l’adult per fer els deures i/o rebuig a fer els deures
 • Dificultats per aprendre les hores del rellotge

 

12-14 anys

 • Lentitud lectora en veu alta
 • Dificultats d’atenció
 • Dificultats per trobar les paraules quan parla
 • Inseguretat 
 • Moltes faltes d’ortografia
 • Costa recordar les taules de multiplicar
 • Dependència de l’adult per fer els deures i estudiar 
 • Dificultats per apuntar a l’agenda els deures
 • Dificultats d’organització i planificació
 • No li agrada llegir en veu alta 
 • Desmotivació per les tasques que impliquen lectoescriptura.

 

15-18 anys

 • Dificultats de lectura
 • Manca d’atenció, li costa concentrar-se
 • Dificultats per estudiar i recordar el que ha estudiat
 • Dificultats per fer resums
 • Dificultats per fer redaccions
 • Dificultats per prendre apunts
 • Dificultats d’organització i planificació
 • Motes faltes d’ortografia
 • Inseguretat
 • Rebuig per l’estudi

 

 

La dislèxia és hereditària per tant és important està alerta en nens que tenen antecedents familiars de dislèxia o altres dificultats d’aprenentatge.

 

 

TRACTAMENT

 

La dislèxia és persistent però els símptomes i per tant les necessitats del tractament van canviant al llarg de la vida. És molt important que el tractament sigui individual i s’adapti a les necessitats de cada individu. És important també trobar espais en grup per compartir recursos o experiències amb nens que pateixen també dificultats de l’aprenentatge.

La reeducació de la dislèxia és fonamentalment logopèdica, centrada en millorar la lectura i l’escriptura, però a partir de secundària la reeducació passa a ser compensatòria i va encaminada a donar estratègies i millorar hàbits d’estudi, recordem que les dificultats d’organització i planificació formen també parts de la dislèxia.

Donat que és una dificultat que repercuteix directament en l’adquisició dels aprenentatges escolars és important mantenir el contacte amb l’escola perquè el nen o individu rebi l’atenció que necessita.

 

 

 

Publicat per CARMEN MARTIN

Perdagoga i logopeda de GLPMARTIN 

GLP MARTIN - Rbla. Guipuscoa 79, 2-1 08020-Barcelona  | Telf. 93 352 85 59 | e-mail: carmen.martin@glpmartin.es

UA-12922229-1