Centre Logopèdic, Psicològic i Psicopedagògic
Català
Presentació
Les nostres bases
Objectius
Serveis
Com arribar
El nostre equip
El nostre centre
MESURES COVID-19
PRODISCAT - Enllaç
Notícies
Tinc dislèxia?
Històries d'èxit
Testimonis
Publicacions
Síndrome d'Asperger
Dia de la Logopèdia
La discalcúlia
La dislèxia
Dia de l'Autisme
Reed.Psicopedagògica
Dia de la Veu
El TDAH
Trastorn llenguatge
TEA
Intel·ligències
Símptomes dislèxia
Comunicació nadons
Servei d'orientació
Estiu 2020
Castellano
Sitemap


Visita núm.

La dislèxia: la importància de la intervenció primerenca 

 

 

 

 

 

 

La dislèxia o dificultat específica de l’aprenentatge de la lectura afecta aproximadament al 10% de la població.

 

En un trastorn d’origen constitucional basat en el llenguatge, que es caracteritza per dificultats en la decodificació de paraules i reflecteix un processament fonològic insuficient. Aquestes dificultats es donen malgrat una intel·ligència mitjana o superior, una escolaritat convencional i facilitats socioculturals.

 

La majoria de vegades es diagnostica tard. A primer de primària ja es detecten ràpidament les dificultats que el nen té en l’àrea de lecto-escriptura; es pensa que ja “madurarà” sobretot si el nen és intel·ligent i en altres àrees no presenta cap problema. Després arriba a tercer de primària i la velocitat lectora continua sent d’un nen de primer, no aconsegueix superar les faltes d’ortografia natural, cada vegada mostra més llacunes d’aprenentatge (recordem que la majoria de coneixements escolars es transmeten mitjançant la lectura), sovint la manca de memòria immediata fa que no recordi les taules de multiplicar, li costa aprendre les hores del rellotge i el que és pitjor: l’autoestima del nen ja està molt ressentida. A quart de primària tot continua igual, però ara com que estem a final de cicle cal fer alguna cosa i és en aquest moment normalment quan el nen arriba a la consulta d’un especialista. Hem perdut tres anys d’intervenció.

 

Durant aquest temps a aquests nens els hi ha mancat un aspecte que és primordial per l’atenció de nens amb problemes d’aprenentatge: el recolzament emocional que necessiten i la comprensió dels seus pares i mestres per ajudar-los a acceptar i compensar aquestes dificultats. La manca d’una informació adequada fa que els nens diàriament es sentin pressionats i que sovint hagin d’escoltar  frases com: “cal que llegeixis més a casa”, “t’hauries d’esforçar més”, “fixat més”… Tot això fa que es comenci a generar en el nen una gran inseguretat i molt poca autoestima. Per això és important intervenir quan abans millor.

 

Podem considerar com deia Bender, en un concepte més ampli, que els nens dislèctics son aquells que presenten un retard escolar de dos anys en l’aprenentatge de la lectura, per tant no podrem diagnosticar una dislèxia abans d’aquest temps, però si que sabem que existeixen uns factors de risc que hem de valorar:

 

1.     Manca de consciència fonològica

2.     Dificultats de seqüenciació

3.     Dificultats en la pre-escriptura

4.     Lentitud en anomenar colors, imatges….

5.     Manca de memòria a curt termini

6.     Lentitud en accedir al lèxic

7.     Antecedents familiars

 

Quan tenim un nen que presenta molts d’aquest factors cal intervenir. Sabem que la dislèxia no té solució però si podem aconseguir que el nen agafi un nivell de lectoescriptura adequat que li permeti seguir els seus aprenentatges i sobretot mantenir la seva autoestima.

 

També és important que el logopeda mantingui una estreta col·laboració amb l’escola per tal de poder assessorar al mestre i que estigui al corrent del que li passa al nen i de la seva evolució.

 

Quan el tractament s’inicia abans de que el nen aprengui a llegir i a escriure haurà de centrar-se en les bases per l’ adquisició de la lectoescriptura.

 

Quan s’inicia un cop començada la lectoescriptura és millor fer un tractament més directe partint de l’aprenentatge de la lectoescriptura sota una metodologia multisensorial i basat en la consciència fonològica.

 

 

GLP MARTIN - Rbla. Guipuscoa 79, 2-1 08020-Barcelona  | Telf. 93 352 85 59 | e-mail: carmen.martin@glpmartin.es

UA-12922229-1